Zimní kolopoutě Rosti Gregora po slovenských a ukrajinských Karpatech

Fotografie Vladimíra Nováka.