Výtvarná dílna s Janem Hrubým

19.listopadu se v novopacké knihovně uskutečnila výtvarná dílna pro studenty Gymnázia a SOŠPG na téma Old is gold. O starých lidech kolem nás, o jejich problémech a přístupu k životu si se studenty povídal výtvarník a jáhen Jan Hrubý. Po této motivaci tvořili studenti kvinty koláže z připravených materiálů - černobílých fotografií, barevných papírů a obrázků. Náladu dílny umocnil hrou na violoncello Jan Halama, violoncellista FOK. Studentské práce budete mít možnost vidět v galerii Hnízdo, která bude slavnostně otevřena v budově Gymnázia v Nové Pace 11.prosince 2008 v 16.00.