Keramici čtenářům, čtenáři - keramikům

Knihovna v Nové Pace ve spolupráci s Ateliérem keramiky KK. a skupinou Fosílie uspořádala 7.12.2005 předvánoční posezení s předčítáním a křtem vánočního CD skupiny FOSÍLIE.