PhDr. Martin Krummholz - Významné pomníky Stanislava Suchardy

Ve středu 17. 10. 2007 proběhla přednáška s promítáním
PhDr. Martina Krummholze - Významné pomníky Stanislava Suchardy.