Malý maloměstský život? Nová Paka v 19. století

V Městské knihovně proběhla 13. 4. 2007 přednáška prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. - Malý maloměstský život?
Nová Paka v 19. století.