Vynášení smrti ze vsi 2012 - Morana upálena
Chceme už jaro a není nic jednoduššího, než pro to něco udělat. Jako každý rok jsme se vydali za zvuku lidových písniček souboru při ZUŠ na poslední cestu naší paní Morany. Zpívali jsme na náměstí a taky v Domově seniorů. Poslední cesta končila na dvoře hasičů, kde pod odborným dohledem byla zapálena. Nechtěla moc hořet a bránila se, jak jen mohla. Skoro to vypadá, že nás ještě paní zima trochu potrápí. Ale my jsme pro příchod jara udělali, co se dalo.