PRACOVNÍ DEN POŠTMISTRA
VLADIMÍRA VAŠKA NA POŠTOVNÍM ÚŘADĚ
V MÍSTKU aneb PŘIJDE DEN !

Akce se konala ve středu 16. ledna 2008 v novopacké knihovně.

Účinkující:
Úvodní slovo: Jana Benešová
Václav Franc - PETR BEZRUČ = Vladimír Vašek
Hana Runčíková - IRMA GEISSLOVÁ
Monika Eberlová - BOŽENA BENEŠOVÁ
Josef Jindra - FRÁŇA ŠRÁMEK
Bohumír Procházka - S. K. NEUMANN
Václav Teslík - FRANTIŠEK GELLNER