PROGRAMY PRO DĚTI
Knihovnické informační lekce - 1,3,5,7. třída, spec. třídy
Čertice Trucajda - MŠ, 1. tř.
Knihovničtí skřítci - MŠ, 1. tř.
Etiketa - 5 tř.
Pasování - 1 tř.
Klíčování - 2. tř.
Kdo jsou moji příbuzní
Svátky jara
Vánoce v Evropě

REGION

Novopacko a řemesla
Toulky Novou Pakou
Procházky s komiksovým průvodcem po Nové Pace.