Jiří Černý - povídání o divadle SEMAFOR

Dne 8. 11. 2006 nás navštívil hudební kritik Jiří Černý, který studentům povídal o historii Divadla Semafor a také s nimi besedoval o různých tématech týkajicích se hudby.