Přednáška MUDr. Zdeňka Susy: Tělo a duše ve zdraví a nemoci

18. 5. 2009 proběhla přednáška MUDr. Zdeňka Susy: Tělo a duše ve zdraví a nemoci. MUDr. Zdeněk Susa umí pojmenovat vztah k pacientovi, nejen podle výsledků z laboratoře, ale pochopením jeho myšlenek, víry, jeho starostí a nadějí. Lidské tělo i duše mají mnoho vzájemných vztahů, které přednášející shrnuje do přiléhavého pojmu medicína současnosti.