Městská knihovna v Nové Pace nabízí zájemcům možnost studia Virtuální univerzity třetího věku. Jedná se o dlouhodobou společenskou aktivitu v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat tento způsob vzdělávání zájemcům, kteří se nemohou účastnit prezenčního studia. Studijním i organizačním garantem projektu je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.

Studium je určeno pro:
 • osoby se statusem důchodce /osoby s nárokem na starobní důchod nebo osoby v předčasném starobním důchodu/
 • invalidní důchodce bez rozdílu věku

  Podmínky studia:
 • vyplněná a konzultačním střediskem (knihovnou) potvrzená přihláška
 • zaplacený studijní poplatek (300,- Kč za semestr)

  Účastníci studia společně zhlédnou v knihovně každých 14 dní přednášku umístěnou na http://www.e-senior.cz/. Následuje vypracování kolektivního testu k ověření a pochopení celého výkladu.

  V zimním semestru budou probíhat dva kurzy:

  prof. Ph.Dr. Zdeněk Beneš, CSc.: České dějiny a jejich souvislosti. II.
  Doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.: Život a dílo Michelangela Buonarotti


  Každý kurz obsahuje 6 přednášek. Po úspěšném absolvování daného semestru obdrží účastníci Pamětní listy o absolvování. Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze.

  Termíny kurzů


  Zájemci, kontaktujte nás emailem: npknihovna@monix.cz, telefonicky 493722500 nebo osobně ve výpůjčních hodinách knihovny.

  Zimní semestr 2018/2019 začíná ve středu 10. 10. 2018.

  První promoce studentů Virtuální Univerzity třetího věku 14. 5. 2018 v aule České zemědělské univerzity v Praze.

  Výlet studentů Virtuální Univerzity třetího věku do barokní kaple ve Smiřicích a do Národního památkového ústavu v Josefově.

  Návštěva Oblastního archivu v Zámrsku. Letní semestr 2015/2016.

  Závěrečný seminář ve Dvoře Králové nad Labem. Letní semestr 2016/2017.

 • Virtuální univerzita třetího věku v Městské knihovně