Návštěva Oblastního archivu v Zámrsku. Letní semestr 2015/2016.