Velikonoční výtvarná dílna s Janem Hrubým

28. 3. 2007 proběhla velikonoční výtvarná dílna s Janem Hrubým, které se zúčastnil 2. ročník studentek Střední pedagogické školy.