Dr. Zdeněk Vojtíšek - Otázka sekt a nových náboženských hnutí v ČR

Městská knihovna v Nové Pace a Karmelitánské nakladatelství uspořádali 18. dubna 2007 přednášku Dr. Zdeňka Vojtíška :
Otázka sekt a nových náboženských hnutí v ČR.