Křest CD romu - Karel Záhorský (novopacký podnikatel, skladatel a buditel)

Akce se konala v Městské knihovně dne 24. září 2003 v 19,00 hodin.
Klavíristka Monika Chmelařová přednesla skladby K. Záhorského.
O novopacké historii promluvil prof. Zdeněk Beneš, vedoucí katedry českých dějin FF UK v Praze.

Večer byl uspořádán za přispění:
Zvičinská uzenina Korda & spol., s.r.o. Dolní Brusnice
SOU a U Nová Paka, Budějovický Budvar
a Pražírna kávy Petra Frolíka Borohrádek.